Over ons                                                  

  
  

Mijn naam is Jessica

Nadat ik het diploma, “Leidster Kindercentra” had behaald, ben ik gaan werken in de kinderopvang. Ik deed ervaring op bij peutergroepen, babygroepen en verticale groepen.

Ik vind het belangrijk dat het kind altijd achtergelaten kan worden bij de pedagogisch medewerker die vertrouwd is bij het kind. Daarom is het kinderdagverblijf kleinschalig en sta ik ook zelf iedere dag op de groep om er een leuke, veilige, leerzame en vertrouwde dag van te maken.

In 2008 opende ik mijn eerste kinderdagverblijf in de Tarwestaat te Berghem. Daar heb ik met ontzettend veel plezier en leuke herinneringen tot eind november 2022 de kinderen van verschillende gezinnen opgevangen.

In 2020 behaalde ik mijn tweede pedagogische Diploma “Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker”. Naast het werken op mijn kinderdagverblijf op maandag, dinsdag en donderdag heb ik in deze periode ook nog op vrijdag gewerkt bij een peuteropvang in Elst. Ook dit was een leuke en leerzame periode.
Verder heb ik een hbo-certificaat “Begeleiden van kinderen en jongeren” behaald in 2019 en heb ik nog een certificaat “Communicatie Binnen Teams”. Daarnaast ben ik in bezit van een EHBO Diploma van het Oranje Kruis, aangevuld met eerste hulp aan Baby’s en Kinderen en een certificaat bedrijfshulpverlening. Ik vind het belangrijk dat ik in de toekomst ook nog vele jaren kwalitatief goede opvang kan bieden op mijn kinderdagverblijf.

Ik besteed extra aandacht aan de wen periode van een nieuw kind. Tijdens de eerste weken besteed ik extra aandacht aan het kind. Met de regels van aan tafel zitten, wachten op de beurt en meedoen met het dag programma wordt soepel omgegaan. Het kind kan bijvoorbeeld bij de leidster tijdens het fruit eten op schoot zitten. Als het kind zich eenmaal thuis voelt bij “Het Kleine Paleis” dan zal het vanzelf meedoen met al deze dingen.

De ontwikkeling van het kind breed stimuleren, pedagogisch opvoedkundige begeleiding, goede verzorging bieden, plezier en daarnaast veiligheid vind ik belangrijk voor elk kind. Activiteiten aanbieden naar interesse van het kind. Ik vind het belangrijk om contact tussen kinderen en het samenspel te bevorderen, vriendschappen te stimuleren en te ondersteunen. Omgeving en materialen die contacten tussen kinderen bevorderen. Verder blijf ik altijd rustig ook als er een probleem opgelost moet worden. Vanuit mijn expertise denk ik graag mee met ouders over ontwikkeling en opvoeding en desgewenst kan ik tips geven. Het beeld wat ik heb over veiligheid, zie je terug in alle aanpassingen op mijn kinderdagverblijf en in het handelen volgens regels die ik heb beschreven in het veiligheidsbeleid. Graag en regelmatig observeer ik de kinderen zodat ik mijn handelen kan aanpassen aan behoefte. Verder vind ik het leuk om een rollenspel te improviseren om kinderen enthousiast te maken, boekjes lezen, knutselen activiteiten, spelletjes doen, dansen en zingen met de kinderen, wandelen naar speeltuintjes, kinderboerderij en meespelen met de kinderen. Bijvoorbeeld samen iets bouwen.

Vanaf 1 December 2022 is de nieuwe locatie van Kinderdagverblijf Het Kleine Paleis open. Wij zijn blij en dankbaar dat na samenwerking met de gemeente, GGD en mij als houder we erin geslaagd zijn de opvang zonder onderbreking te blijven aanbieden. Alle kinderen die voorheen op de oude locatie werden begeleid en verzorgd worden nu opgevangen op de nieuwe locatie in de Zonnebloem. Omdat Kinderdagverblijf “Het Kleine Paleis” verhuisd is, heeft het nu ook een nieuw registratienummer. Het registratienummer landelijkregister kinderopvang kunt u vinden op de tarieven pagina van deze website.  

Ik geniet van het begeleiden en verzorgen van de kinderen.

Bel, app of mail voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Jessica Mekenkamp