Kinderdagverblijf Het Kleine Paleis Berghem

Uurtarief 2020


Dagen per week    1

Uren per week 10,50

Weken per jaar 48

Totaal uren per jaar    504

Uren per maand    42

Bedrag per maand    € 294,00

Bedrag per jaar    € 3528,00

Bedrag per uur € 7,00


Het Kleine Paleis is Maandag, Dinsdag en Donderdag open van 7.30 uur tot 18.00 uur. Wenst u meer dan een dag in de week af te nemen dan kunt u de kosten aan de hand van bovenstaande berekening uitrekenen.

Hebt u recht op kinderopvangtoeslag, Het Kleine paleis is geregistreerd bij Het Landelijk Register Kinderopvang, maakt u gebruik van de opvang dan krijgt u kinderopvangtoeslag. Het LRK nummer heeft u nodig voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Het registratie nummer Landelijk Register Kinderopvang van Het Kleine Paleis is 125193282 .

Extra dag voor een hele dag standaardopvang bedraagt € 78,00 / uurtarief van € 7,43.

U kunt de contract dagen ruilen, mits de groepsbezetting het toelaat en u dit vooraf kenbaar maakt. Was u kind afwezig vanwege ziekte of andere redenen dan kunt u overleggen de niet gebruikte dag in te leveren op een andere maandag, dinsdag of donderdag.