Kinderdagverblijf Het Kleine Paleis Berghem

Uurtarief 2021


Dagen per week 1

Uren per week 10,50

Weken per jaar 48

Totaal uren per jaar 504

Uren per maand 42

Bedrag per maand    € 336,00

Bedrag per jaar € 4032,00

Bedrag per uur € 8,00

De maximale vergoeding uurtarief van de overheid voor 2021 voor de dagopvang kinderdagverblijven is vastgesteld op €8,46 (2020: € 8,17). Het uurtarief voor de kinderdagopvang van Kinderdagverblijf “Het Kleine Paleis” ligt hierbij binnen deze vergoeding van de overheid.

Het Kleine Paleis is Maandag, Dinsdag en Donderdag open van 7.30 uur tot 18.00 uur. Wenst u meer dan een dag in de week af te nemen dan kunt u de kosten aan de hand van bovenstaande berekening uitrekenen.

Hebt u recht op kinderopvangtoeslag, Het Kleine paleis is geregistreerd bij Het Landelijk Register Kinderopvang, maakt u gebruik van de opvang dan krijgt u kinderopvangtoeslag. Het LRK nummer heeft u nodig voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Het registratie nummer Landelijk Register Kinderopvang van Het Kleine Paleis is 125193282 .

Extra dag voor een hele dag standaardopvang in 2021 bedraagt € 88,00 / uurtarief van € 8,39.

U kunt de contract dagen ruilen, mits de groepsbezetting het toelaat en u dit vooraf kenbaar maakt. Was u kind afwezig vanwege ziekte of andere redenen dan kunt u overleggen de niet gebruikte dag in te leveren op een andere maandag, dinsdag of donderdag.

Uurtarief 2020

Dagen per week    1

Uren per week 10,50

Weken per jaar 48

Totaal uren per jaar    504

Uren per maand    42

Bedrag per maand    € 294,00

Bedrag per jaar    € 3528,00

Bedrag per uur € 7,00

Extra dag voor een hele dag standaardopvang in 2020 bedraagt € 78,00 / uurtarief van € 7,43.